Úvodem

Bc. Václav Koudela, MBA

Vážení obchodní přátelé,

v prvé řadě mi dovolte abych Vám jménem naší společnosti poděkoval za Váš zájem o produkty naší firmy.

Doufám, že tým našich odborníků bude vždy schopen plnit veškerá Vaše přání, bez ohledu na to, týkají-li se silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektrotechniky, problematiky projektů, nízkonapěťových rozvaděčů, případně ostatních činností firmy k Vaší plné spokojenosti. Základem našeho vztahu k Vám, našim zákazníkům, je totiž důraz na kvalitu, maximální otevřenost zejména v cenové oblasti a plné respektování časových harmonogramů a termínů z nich plynoucích. Jsme si vědomi, že jen tímto způsobem je možné udržet stávající klientelu v plné spokojenosti a dál rozvíjet firmu směrem k rozšiřování tržného podílu ve stávajících oborech našeho podnikání.

Věřím, že v ovzduší vzájemné důvěry a racionální spolupráce je možné dosáhnout největšího užitku pro obě zúčastněné strany. Doufám, že i vy patříte, nebo v dohledné době budete patřit do skupiny našich spokojených klientů, pro které máme tu čest pracovat.

S přáním hezkého dne

Václav Koudela ml.
ředitel a.s.

ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet