Elektromontážní práce

Provádíme komplexní dodávky a montážní práce těchto částí:

Energetické stavby do 110kV

 • Venkovní vedení do 110kV
 • Venkovní rozvodny do 110kV
 • Kabelové armatury do 110kV
 • Betonové kompaktní trafostanice vč. zemních prací a usazení
 • Rozvodny, měnírny a transformovny do 35kV
 • Výrobu, montáž a rekonstrukce klasických kobkových VN rozvoden
 • Venkovní kabelové rozvody do 35kV
 • Výstavba rozvodů el. energie pro provozovatele distribuční soustavy na úrovni NN i VN
 • Záložní zdroje elektrické energie UPS a dieselgenerátory
 • Uzemnění a hromosvod

Průmyslové elektroinstalace

 • Rozvodny a transformovny
 • Silové i ovládací rozvody včetně instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Systémy umělého osvětlení
 • Centrální i autonomní systémy nouzového osvětlení
 • Řízení technologických procesů
 • Instalace polní instrumentace
 • Elektroinstalace pracovních strojů vč. systémů řízení a vizualizace
 • Systémy otápění technologických zařízení topnými kabely
 • Uzemnění a hromosvod

Instalace technologií dodávek el. energie z obnovitelných zdrojů

 • Fotovoltaické aplikace s centrálními střídači pro výkony od 0,5MW
 • Fotovoltaické aplikace s decentralizovanými střídači pro výkony do 0,5MW
 • Fotovoltaické aplikace pro privátní objekty
 • Technologie výroby elektřiny pro vodní elektrárny
 • Uzemnění a hromosvod

Instalace objektů občanské vybavenosti – včetně zdravotnických staveb

 • Napájení objektů od úrovně VN
 • Komplexní řešení napájecích systémů
 • Komplexní řešení systémů umělého osvětlení
 • Systémy inteligentní elektroinstalace
 • Centrální i autonomní systémy nouzového osvětlení
 • Veřejné osvětlení
 • Uzemnění a hromosvod
 • Integrované systémy ovládání budov

Slaboproudé systémy

 • Datové sítě metalické i optické
 • Systémy řízení přístupu
 • CCTV
 • EZS
 • EPS
 • Plošné ozvučení vč. evakuačního rozhlasu
 • Systémy jednotného času
 • Integrované systémy ovládání budov
Služby Elektrostav Koudela a.s. Služby Elektrostav Koudela a.s. Služby Elektrostav Koudela a.s. Služby Elektrostav Koudela a.s.
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet