Půjčovna strojů a zařízení

Naše firma nabízí zajištění kompletních požadavků spojených s instalací dočasného nebo provizorního elektrického zařízení v rámci vybavení staveniště, při budování nové infrastruktury nebo při rekonstrukci stávajících objektů. Rozsah nabídky je od zřízení přípojného místa, po instalaci dočasné trafostanice a v případě zájmu investora až k vybudování podružných rozvodů elektro. Součástí nabízených služeb je technická a projekční podpora, projednávání navrženého řešení s dotčenými stranami, vlastní realizace a po ukončení pronájmu následná demontáž zařízení.

Po dohodě lze provést realizaci výše nabízeného řešení formou plného nebo částečného pronájmu. Na dobu pronájmu je dále možné dohodnout zajištění pravidelného servisu, případně pohotovostní režim nebo pravidelné kontroly zařízení revizním technikem.

Pro rychlou realizaci nabízených služeb naše firma disponuje dostatečným počtem kioskových trafostanic 22/0,4 kV s možností osazení transformátoru o výkonu podle aktuální potřeby stavby (250 kVA, 400 kVA nebo 630 kVA). V případě požadavku zákazníka je možné stavbu vybavit podružnými rozváděči s měřením v jednotlivých koncových rozvodech.

V případě zájmu kontaktujte p. Svobodovou, tel.: +420 311 604 911, +420 605 295 322, e-mail: svobodova@eks.cz.

Ceník pronajímaných zařízení

Kiosková trafostanice 22/0.4 kV
pronájem trafostanice 22/0.4 kV, 400 kVA 15 800 Kč/měsíc
pronájem trafostanice 22/0.4 kV, 630 kVA 16 300 Kč/měsíc
Páteřní rozvod TN-C, plast, pilíř
skříň SP, 160 A, TN-C 588 Kč/měsíc
skříň SR, 400 A, TN-C 1 016 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč 125 A, TN-C 1 144 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč 250 A, TN-C, atyp. 1 576 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč, přímé měření, 100 A, TN-C 1 416 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč, nepřímé měření, 250 A, TN-C, atyp. 1 464 Kč/měsíc
Podružný rozvod TN-C-S, plech, stojan
staveništní rozvaděč 63 A, TN-C-S 968 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč s elektroměrem 63 A, TN-C-S 1 072 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč 80 A, TN-C-S 1 000 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč s elektroměrem 80 A, TN-C-S 1 120 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč 125 A, TN-C-S 1 230 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč s elektroměrem 125 A, TN-C-S 1 384 Kč/měsíc
Koncový rozvod TN-S, plech, stojan
staveništní rozvaděč 40 A, TN-S, plech 864 Kč/měsíc
Staveništní rozvaděč 63 A, TN-S, plech 984 Kč/měsíc
Koncový rozvod TN-S, plast
staveništní rozvaděč 40 A, TN-S, plast 653 Kč/měsíc
staveništní rozvaděč s elektroměrem 40 A, TN-S, plast 788 Kč/měsíc
Vytápění
topná jednotka elektro - do 10 kW 750 Kč/měsíc
topná jednotka elektro - do 20 kW 1 410 Kč/měsíc
Osvětlení
zářivkové svítidlo 2×36 W, IP54 53 Kč/měsíc
výbojkové svítidlo 1×150 W, SHC, IP54 188 Kč/měsíc
mobilní stojan 3×2×58 W, IP54 443 Kč/měsíc
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet