Projekce a Inženýring

Projekce a Inženýring

Naše firma nabízí projekční a inženýrské činnosti pro tyto segmenty:

 • Energetické stavby
 • Průmyslové stavby, zejména potravinářství a chemie
 • Objekty občanské vybavenosti vč. zdravotnických staveb
 • Návrhy fotovotaických elektráren
 • Slaboproudé systémy

…v kompletním rozsahu nabízených elektromontážních prací.


V rámci všech nabízených prací jsme schopni vypracovat:

 • předprojektová příprava – pomoc při tvorbě investičního záměru
 • vypracování návrhů, studií a ekonomických zhodnocení projektu
 • dokumentace pro územní a stavební řízení
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění podkladů, vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy
 • zastupování před stavebním úřadem - vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení atd.
 • autorský dozor
 • poradenství

Projektová dokumentace je kompletně tvořena výpočetní technikou s využitím CAD systémů AUTOCAT LT a E-Plan. Výstup je zpracován až do formátu A0 v celobarevném provedení.

ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet