Poslání firmy

Elektřina pod kontrolou

Cíle firmy

Cílem firmy je vždy a za každých okolností dosáhnout naplnění poslání a to zejména následujícími vlastnostmi, které jsou pro naši firmu zásadní:

Odbornost

Vždy se snažíme, aby každá činnost firmy byla řízena a prováděna jen kvalitně připravenými pracovníky.

Kvalita

Nikdy nešetříme úsilím a zdroji, pokud jsou vynakládány pro zvýšení kvality našich produktů.

Odpovědnost

Snažíme se pracovat a žít tak, abychom všechny naše činnosti, skutky a konání obhájili nejen sami před sebou.

Progresivita

Vždy se snažíme, abychom pracovali podle nejmodernějších , pro zákazníka užitečných poznatků vědy a techniky a dodali mu službu tomu svými vlastnostmi odpovídající.

Rentabilita

Všechny naše činnosti vedou k utváření úměrného zisku jež nezatěžuje zákazníka, ale znamená pro něj jistotu naší stability a tedy jeho jistoty, že dostojíme všem našim závazkům vůči němu.

ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet