Představení společnosti ELEKTROSTAV KOUDELA a.s.

ELEKTROSTAV KOUDELA a.s.

Firma Elektrostav Koudela byla založena v roce 1990.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti instalací elektrických zařízení a elektromontážních prací převážně v oblasti VN a NN rozvodů, Vám můžeme poskytnout kvalitní servis s důrazem na vhodně zvolené technologie a pracovní postupy. Naše nabídka dále zahrnuje:

 • Výrobu rozvaděčů NN
 • Projekční a revizní činnost
 • Půjčovna strojů a zařízení pro vybavení stavenišť
 • Nepřetržitý servis a ostatní služby

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
v oblasti VN a NN rozvodů a slaboproudu

 • Energetické stavby do 110kV
 • Průmyslová elektroinstalace i v prostředí Ex
 • Slaboproudé systémy
Elektromontážní práce

ROZVADĚČE NN
výroba rozvaděčů do 2500A

 • Silové a kompenzační rozváděče
 • Rozvaděče ovládací a MaR
 • Rozvaděče elektroměrové a bytové
Výroba rozvaděčů

PROJEKCE A INŽENÝRING
v rozsahu nabízených prací

 • Studie vč. ekonomické návratnosti
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Velkoformátový tisk až do rozměru A0
Návrhy a zpracování projektové dokumentace

SERVIS A SLUŽBY
nepřetržitý servis a ostatní služby

 • Nepřetržitý poruchový servis 24 hod. denně
 • Prodej výrobků firmy Citel
 • Organizace školení
Servis a služby

PŮJČOVNA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
pronájem trafostanic a rozvaděčů

 • Pronájem a instalace kioskových trafostanic
 • Pronájem staveništních rozvaděčů
 • Pronájem vytápění a osvětlení
Půjčovna strojů a zařízení

REVIZE A MĚŘENÍ
revize a měření elektrických veličin dle ČSN

 • Revize NN, VN, Ex a hromosvodů
 • Analýza sítě, termovize
 • Orientační měření osvětlenosti
Kontroly a revize rozvodů a zařízení
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet