Management kvality, Environmentální management a BOZP

Naše společnost má v současné době implementované řídící procesy ve shodě s požadavky certifikace managementu kvality a environmentálního managementu dle příslušných norem. V krátkodobém horizontu je plánován certifikační audit o jehož výsledku Vás budeme informovat na našich stránkách.

Firma Elektrostav Koudela a.s. klade prvořadý důraz na vytvoření motivovaného týmu pracovníků na všech úrovních firemních procesů. Mimo sofistikovaného motivačního systému je zásadní důraz kladen na problematiku BOZP nejen v mantinelech zákonného rozsahu povinností.

Naši pracovníci jsou pravidelně přezkušování z teoretických i praktických znalosti vyhlášky č. 50/78Sb. V rámci naší činnosti (mimo základní elektrotechnické práce) uvádíme další specializace:

  • pracovníci firmy jsou pravidelně podrobováni lékařským prohlídkám
  • pracovníci jsou proškolení pro práce ve výškách
  • pracovníci jsou proškolení pro používání pojízdných lešení a zdvíhacích plošin
  • pracovníci vlastní svářečské průkazy pro svařování obloukem
  • firma provádí protipožární ucpávky a přepážky s certifikovanými protipožárními materiály firmy HILTI, pracovníci jsou proškolení a mají platná osvědčení
  • zaměstnanci absolvovali praktické školení ochrany před bleskem dle nové normy ČSN EN 62305 firmy DEHN + SÖHNE
  • zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP a PO a to jak interními školiteli tak externími specialisty……atd.
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet