Servis a služby

Nepřetržitý poruchový servis

V rámci servisních služeb nabízíme mimo standardních servisních činností a rekonstrukcí elektrozařízení v rozsahu nabízených služeb i zajišťování bezporuchového provozu elektrických zařízení v nepřetržitém provozu na základě servisní smlouvy. V jejím rámci jsme schopni provozovat komplexní celky elektrozařízení dle přání zákazníka a převzít za ně zodpovědnost ve smlouvou dohodnuté míře. Bližší informace poskytneme na základě upřesnění Vašich požadavků mailem, telefonicky nebo osobně a to podle Vaší preference.

Rekonstrukce a modernizace

V rámci uzavřené smlouvy o servisu elektrozařízení provádí naše firma po dohodě i průběžnou rekonstrukci a modernizaci za provozu podle přání zákazníka. Tuto provádíme podle předem připravené strategie modernizace, která vzniká společně se zákazníkem podle jeho představ a možností. Podkladem pro tuto strategii je doplněná dokumentace skutečného provedení stávající elektroinstalace a dále aktuální obchodní a výrobní cíle zákazníka, které tuto strategii ovlivňují.

Návrhy a prodej ochrany proti přepětí firmy CITEL

Naše firma je schopna díky úzké spolupráci s firmou CITEL zajistit komplexní řešení systémů ochrany objektu proti přepětí nebo nabídnout výrobky firmy CITEL za výhodnou cenu. Většinu sortimentu jsme schopni dodat do 24 hod. od objednávky z našeho skladu.

Monitoring a analýza sítě

Naše firma nabízí monitoring a analýzu sítě analyzátorem FLUKE 435 a to zejména těchto veličin jevů:

 • harmonická analýza – FFT analýza do 50. harmonické napětí a proudu, THD
 • monitorování výkonů a energií – záznam a statistické vyhodnocování všech dostupných elektrických veličin do proudu 3kA
 • zápis rychlých dějů se vzorkovací frekvencí až 25,6kHz pro vyhodnocování přechodných dějů
 • monitorování a analýza kvality napětí podle normy ČSN EN 50160
 • měřič blikání – flicker – vyhodnocuje jak krátkodobý Pst, tak i dlouhodobý vjem blikání Plt
 • signály v rozvodné síti
 • nesymetrie napájecí soustavy

Bližší informace poskytneme na základě upřesnění Vašich požadavků mailem, telefonicky nebo osobně a to podle Vaší preference.

Termovizní diagnostika

Naše firma nabízí termovizní snímkování v elektrotechnických aplikacích a to zejména:

 • Kontrola šroubových spojů rozváděčů NN i VN
 • Kontrola zatížení jednotlivých jistících a spínacích přístrojů
 • Kontrola zatížení pasů a kabelů
 • Kontrola FVE systémů

Bližší informace poskytneme na základě upřesnění Vašich požadavků mailem, telefonicky nebo osobně a to podle Vaší preference.

Školení a přednášková činnost

Na přání zákazníka jsme schopni uspořádat školení a přednášky na různá témata zejména v oblasti elektrotechnických norem, aplikací jednotlivých druhů materiálů nebo školení z vyhlášky 50/1978Sb. Za tímto účelem má firma vybudované zázemí v podobě školících prostor s audiovizuální technikou.

Služby Elektrostav Koudela a.s. Služby Elektrostav Koudela a.s. Služby Elektrostav Koudela a.s.
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet