Představení společnosti ELEKTROSTAV KOUDELA a.s.

ELEKTROSTAV KOUDELA a.s.

Firma Elektrostav Koudela byla založena v roce 1990.

Díky dlouholetým zkušenostem v oblasti instalací elektrických zařízení a elektromontážních prací převážně v oblasti VN a NN rozvodů, Vám můžeme poskytnout kvalitní servis s důrazem na vhodně zvolené technologie a pracovní postupy. Naše nabídka dále zahrnuje:

  • Výrobu rozvaděčů NN
  • Projekční a revizní činnost
  • Půjčovna strojů a zařízení pro vybavení stavenišť
  • Nepřetržitý servis a ostatní služby

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
v oblasti VN a NN rozvodů a slaboproudu

  • Energetické stavby do 110kV
  • Průmyslová elektroinstalace i v prostředí Ex
  • Slaboproudé systémy
Elektromontážní práce

ROZVADĚČE NN
výroba rozvaděčů do 2500A

  • Silové a kompenzační rozváděče
  • Rozvaděče ovládací a MaR
  • Rozvaděče elektroměrové a bytové
Výroba rozvaděčů

PROJEKCE A INŽENÝRING
v rozsahu nabízených prací

  • Studie vč. ekonomické návratnosti
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Velkoformátový tisk až do rozměru A0
Návrhy a zpracování projektové dokumentace

SERVIS A SLUŽBY
nepřetržitý servis a ostatní služby

  • Nepřetržitý poruchový servis 24 hod. denně
  • Prodej výrobků firmy Citel
  • Organizace školení
Servis a služby

PŮJČOVNA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
pronájem trafostanic a rozvaděčů

  • Pronájem a instalace kioskových trafostanic
  • Pronájem staveništních rozvaděčů
  • Pronájem vytápění a osvětlení
Půjčovna strojů a zařízení

REVIZE A MĚŘENÍ
revize a měření elektrických veličin dle ČSN

  • Revize NN, VN, Ex a hromosvodů
  • Analýza sítě, termovize
  • Orientační měření osvětlenosti
Kontroly a revize rozvodů a zařízení
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet