Reference

Tabák a.s. – 1. a 2. etapa výstavby nového závodu – část elektro

Klient: TABÁK, a.s.

Datum realizace: 1993-1994

Druh prací:

  • přívodní kabely 22-AXEKCEY-koncovky Raychem
  • dodávka a montáž skříňové rozvodny ABB EJF a.s.
  • dodávka a montáž 4ks transformátorů PAUWELS 22/0,4 kV;1600kVA vč.vyvedení výkonu přípojnicovým systémem CANALIS KH 2500 A
  • dodávka a montáž dieselagregátu Catterpillar 360 kVA vč.palivového hospodářství
  • výroba, dodávka a montáž rozvaděčů pro hlavní a podružné rozvodny NN
  • kompletní silnoproudá elektroinstalace NN
  • slaboproudé rozvody-telefon, čas, EPS, paging,poruchová signalizace
  • revizní zprávy, oživení, nastavení zařízení a uvedení do provozu
  • prováděcí projekt
Reference Elektrostav Koudela a.s. Reference Elektrostav Koudela a.s. Reference Elektrostav Koudela a.s.
Reference Elektrostav Koudela a.s. Reference Elektrostav Koudela a.s. Reference Elektrostav Koudela a.s.
ELEKTROSTAV Koudela a.s. © 2012 | Developed by Kinet